Shohin Shimpaku Bonsai on purple clay bonsai pot.
Shohin Shimpaku Bonsai on purple clay bonsai pot.
Shohin Shimpaku Bonsai on purple clay bonsai pot.
Shohin Shimpaku Bonsai on purple clay bonsai pot.
Shohin Shimpaku Bonsai on purple clay bonsai pot.

Shohin Shimpaku Bonsai on purple clay bonsai pot.

$788.00

Shohin Shimpaku Bonsai on purple clay bonsai pot.

29cm (h) by 23cm (w) and 22cm (d)

Pot size 6.5cm (h) by 18cm (w) by 15cm (d)

You will be getting this exact piece.