Shohin Shimpaku on purple clay bonsai pot.
Shohin Shimpaku on purple clay bonsai pot.
Shohin Shimpaku on purple clay bonsai pot.
Shohin Shimpaku on purple clay bonsai pot.
Shohin Shimpaku on purple clay bonsai pot.

Shohin Shimpaku on purple clay bonsai pot.

$388.00

Shohin Shimpaku on purple clay bonsai pot.

267cm (h) by 23cm (w) and 20cm (d)

Pot size 5.5cm (h) by 15cm (w) by 12.5cm (d)

You will be getting this exact piece.